• Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

      • Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

        

       za nami nietypowy rok szkolny, w czasie którego uczyliśmy się wspólnie nowych metod nauczania  i   przekazywania    wiedzy.    Nauczyciele    wykazywali    się    kreatywnością   w wykorzystywaniu zdalnych  metod  nauczania.  Uczniowie  przeżywali  po  raz  pierwszy  w swoim życiu naukę w swoich domach. Było to dla Was drodzy uczniowie na pewno inspirujące i wymagało także samodyscypliny. Duży wkład i wsparcie w czasie nauczania zdalnego mieli rodzice / szczególnie małych dzieci/, za co im serdecznie dziękuję.

       Okres rozstania przez kilka miesięcy z „tradycyjną szkołą” uzmysłowił Nam wszystkim, jak bardzo tęsknimy za swoją klasą, znajomymi, nauczycielami. Szkoła w czasie pandemii była bardzo cicha i chyba trochę „smutna”.

       Od jutra rozpoczną się wakacje – czas odpoczynku.

       Drodzy Uczniowie gratuluję Wam wszystkim osiągniętych ocen, zdobytych dyplomówi nagród. Jestem pewny, że zdobyta wiedza w czasie tego roku szkolnego przyczyni się do Waszego rozwoju. Pamiętajcie, że nauka to proces nieustanny, każdy z Was powinien stawiać sobie jakieś cele na miarę swoich możliwości i próbować je osiągać – to takie przygotowanie do dorosłego życia. Miejcie jakieś cele, plany i marzenia, i starajcie się je realizować.

       Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej w Pełkiniach, życzę Wam z całego serca, abyście mieli w swoim życiu wiele zrealizowanych planów. Bądźcie szczęśliwi w swoim dalszym życiu, zarówno na niwie edukacyjnej, społecznej, rodzinnej. Idźcie z uśmiechem przez świat, wyrastajcie na ludzi rozsądnych, uczciwych, pracowitych i życzliwych w stosunku do innych osób. Pamiętajcie o Szkole Podstawowej w Pełkiniach.

       Drodzy Nauczyciele, za Wami kolejny rok pracy dydaktyczno – wychowawczej.
       Każdego dnia staraliście się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Czas nauczania zdalnego był dla Was  nowym  doświadczeniem   w   pracy   zawodowej.   Niejednokrotnie   borykaliście   się z różnymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi, które staraliście się odpowiednio rozwiązywać. Za ten rok szkolny chciałbym Wam serdecznie podziękować i życzyć wytrwałości na kolejne lata pracy.

       Szanowni Rodzice, nie sposób wyobrazić sobie współczesnej szkoły bez Was, szczególnie w obecnym roku szkolnym, kiedy byliście często w swoich domach nauczycielami dla swoich dzieci. Dziękuję wszystkim rodzicom za wyrozumiałość i współpracę w czasie całego roku szkolnego.  Zaangażowanie  rodziców   w   budowanie   wizerunku   Szkoły   Podstawowej   w Pełkiniach jest niezwykle ważne dla całej naszej społeczności.

        

       Słowa uznania kieruję do pracowników niepedagogicznych, którzy swoją mozolną pracą tworzą odpowiednie warunki do nauki w szkole. Dzięki swojej sumienności i rzetelności tworzycie oblicze naszej szkoły.

       Drodzy Uczniowie, życzę Wam wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.
       Mam nadzieję, że nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy po wakacjach wszyscy razem w budynku Szkoły Podstawowej w Pełkiniach.

        

        

        

        

       Pełkinie 26.06.2020                                        

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pełkiniach Leszek Szczybyło