• HYMN ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO
      IM.BŁ.O.MICHAŁA CZARTORYSKIEGO
     W PEŁKINIACH

     I.

     Marzenia torują nam drogę,

     Życzliwość w sercach się tli,

     Tu przyjaźń łączy nas wszystkich,

     A wiedza dodaje nam sił.

     Refren

     Do naszej szkoły w Pełkiniach biegniemy,

     a sercem jej jesteśmy my.

     Z uśmiechem zawsze co rano witamy

     w niej dzień, każdy gest, każdą myśl.

     Bo nasza szkoła uczy nas,

     jaki jest ten świat.

     Bo nasza szkoła uczy nas,

     jak mamy żyć, mamy żyć, mamy żyć!

     II.

     I radość i smutek są z nami,

     działanie wypełnia nam dni.

     Z nadzieją patrzymy więc w przyszłość,

     Kroczymy w nią dumnie jak nikt.

     III.

     Nasz patron daje nam przykład,

     Jak miłość każdemu swą dać.

     Jak w życiu się nie poddawać,

     Z godnością podążać przez świat.

     Refren

     ścieżka dźwiękowa  01-Hymn_Pelkinie_z_lini_melodyczn_Ddur.mp3