• Joanna Chmura
     • Joanna Chmuraedukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.II
     • ks. Roman Cieśla
     • ks. Roman Cieślareligia
     • Artur Filar
     • Artur Filaredukacja wczesnoszkolna, informatyka, wychowawca kl.III
     • Bernadeta Witkowska
     • Bernadeta Witkowskajęzyk angielski, wychowawca kl. VI
     • Barbara Lemiech
     • Barbara Lemiechedukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I
     • Monika Mosiak
     • Monika Mosiakwychowawca, kl.OB
     • Małgorzata Orłowska
     • Małgorzata Orłowskahistoria, wos, wychowawca kl.V
     • Lucyna Węgrzyn
     • Lucyna Węgrzynjęzyk polski, biblioteka, wychowawca kl. VI
     • Leszek Szczybyło
     • Leszek Szczybyłodyrektor, język niemiecki
     • Agata Fudali
     • Agata Fudaliwychowawca, kl. OC, pedagog specjalny
     • Adam Siemieniak
     • Adam SiemieniakEDB, wychowanie fizyczne
     • Rafał Hudycz
     • Rafał HudyczWDŻ
     • Monika Żelazko
     • Monika Żelazkobiologia, chemia
     • Daniel Jaroni
     • Daniel Jaronifizyka, technika, informatyka
     • Katarzyna Nycz
     • Katarzyna Nycz język angielski, wychowawca kl.IV
     • Anna Hołowacz
     • Anna Hołowaczwychowanie fizyczne
     • Magdalena Janas
     • Magdalena Janaspomoc nauczyciela
     • ks. Bogusław Gut
     • ks. Bogusław Gutreligia
     • Jolanta Pelc
     • Jolanta Pelc matematyka, wychowawca kl. VIII
     • Joanna Żak
     • Joanna Żakdoradztwo zawodowe
     • Renata Zawalska - Brudniak
     • Renata Zawalska - Brudniakplastyka
     • Paulina Kużniar
     • Paulina Kużniarnauczyciel wspomagający
     • Paulina Kowal
     • Paulina Kowalpomoc nauczyciela
     • Bartłomiej Kiper
     • Bartłomiej Kipernauczyciel wspomagający, muzyka
     • Kamila Pawełek
     • Kamila Pawełekasystent nauczyciela świetlicy
     • Dominika Kazimierczuk
     • Dominika Kazimierczuknauczyciel wspomagający
     • Katarzyna Mikulska
     • Katarzyna Mikulskanauczyciel wspomagający
     • Bernardeta Kwaśniak-Górka
     • Bernardeta Kwaśniak-Górkapsycholog
     • Barbara Ullmann
     • Barbara Ullmannpedagog
     • Aleksandra Łozak
     • Aleksandra Łozakpomoc nauczyciela
     • Bernadetta Kalemba
     • Bernadetta Kalembajęzyk polski
     • Małgorzata Rogała
     • Małgorzata Rogałageografia, przyroda