• Joanna Chmura
     • Joanna Chmuraedukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.I
     • ks. Roman Cieśla
     • ks. Roman Cieślareligia
     • Artur Filar
     • Artur Filaredukacja wczesnoszkolna, informatyka, wychowawca kl.II
     • Agnieszka Magdziak-Bąk
     • Agnieszka Magdziak-Bąkwychowawca kl.OA
     • Bernadeta Witkowska
     • Bernadeta Witkowskajęzyk angielski, wychowawca kl. V
     • Barbara Lemiech
     • Barbara Lemiechedukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III
     • Monika Mosiak
     • Monika Mosiakwychowawca, kl.OB
     • Małgorzata Orłowska
     • Małgorzata Orłowskahistoria, wos, wychowawca kl.IV
     • Lucyna Węgrzyn
     • Lucyna Węgrzynjęzyk polski, biblioteka, wychowawca kl. VI
     • Leszek Szczybyło
     • Leszek Szczybyłodyrektor, język niemiecki
     • Agata Fudali
     • Agata Fudaliwychowawca, kl. OC, pedagog specjalny
     • Adam Siemieniak
     • Adam SiemieniakEDB, wychowanie fizyczne
     • Rafał Hudycz
     • Rafał HudyczWDŻ
     • Ryszard Wróbel
     • Ryszard Wróbelmuzyka
     • Monika Żelazko
     • Monika Żelazkobiologia, chemia
     • Daniel Jaroni
     • Daniel Jaronifizyka, technika, informatyka
     • Katarzyna Nycz
     • Katarzyna Nycz język angielski, wychowawca kl. VIII
     • Anna Sołtys
     • Anna Sołtysjęzyk polski, wychowawca kl.VII
     • Anna Hołowacz
     • Anna Hołowaczwychowanie fizyczne
     • Renata Domka
     • Renata Domkapomoc nauczyciela
     • ks. Bogusław Gut
     • ks. Bogusław Gutreligia
     • Dorota Siemieniak
     • Dorota Siemieniakwychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna
     • Jolanta Pelc
     • Jolanta Pelc matematyka,
     • Joanna Żak
     • Joanna Żakdoradztwo zawodowe
     • Renata Zawalska - Brudniak
     • Renata Zawalska - Brudniakplastyka
     • Małgorzata Groch
     • Małgorzata Grochnauczyciel wspomagający
     • Paulina Kowal
     • Paulina Kowalpomoc nauczyciela
     • Bartłomiej Kiper
     • Bartłomiej Kipernauczyciel wspomagający
     • Wioletta Czerkas
     • Wioletta Czerkas asystent nauczyciela świetlicy, geografia, przyroda
     • Kamila Pawełek
     • Kamila Pawełekasystent nauczyciela świetlicy
     • Dominika Kazimierczuk
     • Dominika Kazimierczuknauczyciel wspomagający
     • Katarzyna Mikulska
     • Katarzyna Mikulskanauczyciel wspomagający
     • Bernadeta Kwaśniak-Górka
     • Bernadeta Kwaśniak-Górkapsycholog
     • Barbara Ullmann
     • Barbara Ullmannpedagog
     • Renata Bajdak-Buła
     • Renata Bajdak-Bułageografia