• Dyrekcja

     •  

      Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.bł.o.Michała Czartoryskiego w Pełkiniach jest Pan Leszek Szczybyło,który także uczy języka niemieckiego.