• Jedną z kluczowych kompetencji rozwijanych w procesie edukacyjnym i wychowawczym są kompetencje społeczne i obywatelskie. Mają one duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz przygotowują go do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu, w zmieniających się warunkach społecznych, politycznych i zawodowych. Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.