• Projekt edukacyjny w oddziale przedszkolnym OA

     • Projekt edukacyjny

      Grupa OA- Tropiciele

      Projekt #20minutdlaMATEMATYKI

      – edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu

      Imię i nazwisko autora projektu

      dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska

       

      Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego projekt

      Agnieszka Magdziak-Bąk

       

       

       

      Projekt edukacyjny przeprowadzony zostanie w grupie przedszkolnej OA „Tropiciele”
      w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach.

      W projekcie wezmą udział wszystkie dzieci uczęszczające do grupy.

       

      Projekt edukacyjny realizowany będzie w roku szkolnym 2023/2024

       

          Matematyka ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka, nie bez przyczyny jest nazywana „królową nauk”. Aby nauka matematyki stała się przyjemnością, należy wprowadzić ją już od najmłodszych lat. Metoda Dziecięcej Matematyki, na której oparty jest projekt #20 minut dla matematyki, oparta jest na łączeniu intensywnego rozwoju intelektualnego z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniem umiejętności matematycznych. Projekt zakłada wykorzystanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych.

      Glównym celem projektu jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minut dla matematyki nauczycieli i rodziców.

      W ramach projektu nauczyciel zobowiązuje się do systematycznej i codziennej edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole (poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, ale także przy okazji: spacerów, posiłków, ubierania, sprzątania sali, zabaw, zajęć muzyczno-ruchowych).

      Nauczyciel biorący udział w Projekcie ma za zadanie włączyć rodziców do #20minutdlaMATEMATYKI poprzez inspirowanie ich do wykorzystywania codziennych sytuacji życiowych związanych z matematyką.