• Bł.O.Michał Czartoryski-Patron szkoły

     •  

         

      Nasz rodak, książę, żołnierz, architekt, dominikanin, męczennik 

       

       

       

       

       

      Patron szkoły od 2005 r.

         Nadanie szkole imienia bł. o. Michała Czartoryskiego miało miejsce 5 sierpnia 2005 r.  W tym dniu Rada Gminy Jarosław podjęła Uchwałę nr VI/26/2005 o nadaniu Szkole Podstawowej w Pełkiniach imienia bł. o. Michała Czartoryskiego.

        Z tej to okazji ówczesny Wójt Gminy Jarosław – Roman Kałamarz – ufundował szkole pamiątkową tablicę. 

        Uroczystość związana z nadaniem imienia odbyła się rok później. Było to 10 września 2006 r.

      Od 2007 r. Święto Patrona Szkoły obchodzone jest 13 czerwca. W tym bowiem dniu, w 1999 r. w Warszawie, ojciec Michał Czartoryski został beatyfikowany przez papieża Polaka Jana Pawła II wraz ze 108-oma męczennikami II wojny światowej.

        W 2018 r. podczas obchodów 140-lecia Szkoły Podstawowej w Pełkiniach  został ufundowany przez Radę Rodziców sztandar, na którym widnieje popiersie bł. ojca Michała Czartoryskiego.

       13 czerwca 2022 r., dzięki staraniom obecnego Dyrektora Szkoły Leszka Szczybyły,

      nastąpiło odsłonięcie muralu, poświęconego Patronowi szkoły – bł. o. Michałowi Czartoryskiemu. Na uroczystości obecne były przedstawicielki rodu Czartoryskich: bratanica Michała – Pani Barbara Czartoryska oraz Pani Irena Czartoryska-Bylicka.