• Imprint

   • This website is operated by the school Zespół Szkolno-Przedszkolny im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach on the EduPage content management system (www.edupage.org). The technical operator of the server of this website is the company aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Information about the website operator:

    • Nazwa szkoły
    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach
    • E-mail szkoły
    • sppel@jaroslaw.itl.pl
    • Telefon
    • 16 621 26 08
    • Adres szkoły
    • Pełkinie 198
     37-511 Wólka Pełkińska
     Poland
    • Dyrekcja
    • mgr Leszek Szczybyło
    • ADRES SKRZYNKI EPUAP
    • /SPPelkinie/domyslna