• Świetlica

     • W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole została otwarta świetlica szkolna dla uczniów. W  obecnym roku szkolnym 2023/2024 świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 06:30- 16:00

      Zajęcia świetlicowe są zajęciami pozalekcyjnymi i dają możliwość kształcenia i wszechstronnego rozwoju bez obciążeń związanych z rygorem lekcyjnym. Dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i znacznej swobody w trakcie realizacji własnych upodoba i zainteresowań co jest gwarancją nie tylko dobrego samopoczucia dzieci, ale i większej efektywności działań wychowawczych.

      Świetlica wyposażona jest w telewizor, odtwarzacz dvd, x-boksa, dywan interaktywny, zakupiono  gry  planszowe oraz edukacyjne. Najchętniej uczniowie kolorują, bawią się klockami, grają na dywanie interaktywnym, grają w gry edukacyjne, biorą udział w zabawach integracyjnych. Korzystają również
      z sali gimnastycznej oraz placu zabaw.  W świetlicy odrabiają też zadania domowe i mogą liczyć na pomoc ze strony opiekunów.