• Wizyta Pani Barbary Czartoryskiej

      • Naszą szkołę odwiedziła Pani Barbara Czartoryska, cieszymy się , że o nas  pamięta i odwiedza pomimo trudnych warunków, jakie niesie za sobą panująca pandemia. Dla Dyrekcji, nauczycieli i uczniów to wielki zaszczyt, że bliska krewna naszego patrona błogosławionego ojca Michała Czartoryskiego przybyła do nas. Śmiało możemy Panią nazwać Przyjacielem Szkoły.

       Ze swej strony zapewniamy, że wciąż pamiętamy o wartościach, które cenił i wcielał w życie błogosławiony ojciec Michał. Czerpiemy wzór z jego postawy, starając się naśladować jego miłość, poświęcenie i patriotyzm.

       Wciąż wcielamy w życie hasła zapisane na naszym sztandarze: Nauka, Bóg, Honor, Ojczyzna.

       Mamy nadzieję, że miło spędziła Pani czas w naszym gronie, że odwiedzi nas jeszcze wiele razy i na zawsze zostanie Przyjacielem Naszej Szkoły.

      • DZIEŃ MAMY

      • ,,Dzień Mamy i Taty'' to dzień szczególny, dlatego był bardzo ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolu. Sala gimnastyczna stała się sceną, na której dzieci w pięknych strojach zaprezentowały bogaty i piękny program artystyczny: były wiersze, piosenki, a także układy taneczne. Wielka trema, trochę łez... ale występ był wspaniały. Po zakończeniu części artystycznej rodzice otrzymali laurki, kwiaty, upominki, słodkie buziaki oraz najserdeczniejsze życzenia płynące z małych serduszek swoich dzieci. Następnie rodzice zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że uroczystość Mamy i Taty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
       w Pełkiniach pozostanie na długo w pamięci wyjątkowych gości.

      • KOKNURS PLASTYCZNY "MÓJ WYMARZONY ZAWÓD"

      • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

        

       Cele konkursu:

       • propagowanie preorientacji i orientacji zawodowej w klasach 0 -7,
       • zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy,
       • rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji,
       • stwarzanie   sytuacji   sprzyjających   poznawaniu   i rozwijaniu   zainteresowań oraz pasji,
       • rozwijanie inwencji twórczej dzieci,
       • promowanie młodych talentów,
       • rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej dzieci.

       §1

       Uczestnicy konkursu

       Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł.o.Michała Czartoryskiego w Pełkiniach.

       §2

       Temat pracy

       Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na temat: „Mój wymarzony zawód”. Wyklucza się możliwość umieszczania w pracy elementów gotowych, ogólnodostępnych w sprzedaży.

       §3

       Wymogi konkursu

       Prace powinny być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, klasa. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie: A4 lub A3. Technika wykonania prac – dowolna. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą przyjmowane, nie będą podlegać też ocenie.

       §4

       Zasady oceny prac

       Komisja Konkursowa oceniając prace uczniów, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

       a) zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem,

       b) oryginalność ujęcia tematu,

       c) ogólne wrażenia estetyczne,

       d) samodzielność wykonania,

       e) pomysłowość.

        

       Nagrody przyznawane będą w 3 grupach wiekowych:

       • I grupa – 0A, 0 B, klasa 1
       • II grupa – klasa 2, klasa 3, klasa 4
       • III grupa – klasa 5, klasa 6, klasa 7.

       §5

       Rozstrzygnięcie konkursu

       Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 07.06.2021r. Informacje o zwycięzcach będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz profilu szkoły na Facebook.
       Rozdanie nagród dla laureatów nastąpi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

       §6

       Termin składania prac

       Prace należy składać w sekretariacie szkoły do 31.05.2021r.

      • Przedszkolaki w bibliotece szkolnej.

      • Podsumowując temat tygodnia ,,Książka- mój przyjaciel'' przedszkolaki z grupy 0b odwiedziły bibliotekę szkolną. Dzieci dowiedziały się, co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać oraz jak szanować książki. Zobaczyły także jak wygląda karta czytelnika. Pani bibliotekarka wskazała przedszkolakom, gdzie znajduje się przeznaczony dla nich regał. Pani Lucynka zachęcając przedszkolaki do wypożyczania podarowała dzieciom zakładki do książek. Dzieci natomiast dziękując za lekcję wręczyły własnoręcznie przygotowaną książeczkę ze swoimi ulubionymi postaciami z bajek 😊

      • Trójwymiarowy Świat Matematyki

      • Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły włączyli się do konkursu matematyczno – plastycznego „Trójwymiarowy Świat Matematyki” organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Tematem przewodnim prac były „SAMOCHODY MARZEŃ”. Dzisiaj Pan Dyrektor wręczył uczniom dyplomy i wyróżnienia za udział w konkursie. 😊

      • Święto Narodowe – Konstytucji 3 maja

      • Aby uczcić Święto Pracy, Święto Flagi oraz Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, dzisiejszy dzień w przedszkolu rozpoczęliśmy od rozmowy o patriotyzmie
       i znaczeniu ojczyzny w naszym życiu. Na początku oglądaliśmy prezentację multimedialną pt. ,,Symbole Narodowe''. Później dzieci wykonały flagi Polski, aby utrwalić barwy narodowe. Pracowały także w kartach pracy zakreślając kontury Polski. Utrwaliły wiersz W. Bełzy ,,Katechizm Polskiego Dziecka". Na zakończenie został odśpiewany Hymn Polski.

      • „Trójwymiarowy Świat Matematyki – Samochody marzeń”

      • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu organizuje dziesiątą edycję konkursu matematyczno - plastycznego pt.: „Trójwymiarowy Świat Matematyki – Samochody marzeń”. Uczniowie naszej szkoły od kilku lat systematycznie uczestniczą w tym konkursie. W ubiegłym roku uczeń naszej szkoły zdobył pierwsze miejsce, a kilku uczniom udało się zdobyć wyróżnienia. Ciekawi jesteśmy jak będzie tym razem. Wszystkim życzymy sukcesów.

      • WITAJ WIOSNO !

      • Uczniowie naszej szkoły powitali nadchodzącą wiosnę poprzez śpiewanie piosenek o wiosnie i recytacje wierszy.

      • Nakrętki dla Piotrusia

      • Naszą szkołę odwiedziła pani Danuta Cierpisz, mama Piotrusia, u którego zdiagnozowano MPD- czterokończynowe. Po raz kolejny udało nam się napełnić nasze Czerwone Serce nakrętkami, które przekazaliśmy Piotrusiowi. Nasza „mała” nakrętka spełnia marzenie Piotrusia o byciu samodzielnym. Pomagajmy, bo warto :-)

      • W Układzie Słonecznym wirują planety...

      • ,,Mapę kosmicznej podróży już znamy, może w przyszłości z niej skorzystamy". Miniony tydzień w przedszkolu poświęciliśmy na zgłębianie wiedzy o kosmosie. Wszystkie przedszkolaki uwielbiają tę tematykę. Dzieci wykonały pracę plastyczną w postaci rakiety kosmicznej i narysowały kosmos. Na koniec wykonały taniec "Układu Słonecznego".

      • Owies na Wielkanoc

      • Owies na Wielkanoc jest symbolem tego co wzrasta i zapewnia w domu dostatek. Pielęgnując nasze polskie tradycje dzieci z oddziałów przedszkolnych posadziły owies aby później ozdobić nim stół wielkanocny.

      • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „BEZPIECZNIE NA WSI”

      • Uczniowie z klas I-III naszej szkoły licznie wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym przez KRUS pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Prace plastyczne miały obrazować sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym.

       Teraz z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników i laureatów konkursu.

      • Dzień Kobiet

      • 8 Marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kobiet. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. W tym szczególnym dniu chłopcy recytowali dla wszystkich Pań wiersze i zaśpiewali piosenki. Każda kobieta została obdarowana małym upominkiem. Na zakończenie chłopcy odśpiewali uroczyste ,,100 lat’’.

       Dziękujemy przewodniczącej Rady Rodziców Pani Małgorzacie Michno za kwiaty dla pań pracujących w naszej szkole :-)