• Nowy Rok Szkolny 2020/2021

      • Drodzy Uczniowie

       Szanowni Rodzice

       1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Nareszcie puste mury szkoły wypełnią się głosami dzieci i regularnie rozbrzmiewającym dzwonkiem.

       Jestem pewny drodzy uczniowie, że jesteście wypoczęci i mam nadzieję, że z zapałem zabierzemy się wszyscy do pracy.

       Szkoła jest przygotowana i czeka z niecierpliwością na Was.
       Ze względu na obostrzenia w zakresie pandemii koronawirusa SARS – CoV – 2 rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 będzie się trochę różniło od tych, które znaliśmy do tej pory.

       Zapraszam wszystkich uczniów i chętnych rodziców na godz. 800 do szkoły. Nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, tylko spotkania w klasach ze swoimi wychowawcami.

       Dzieci z oddziałów przedszkolnych są podzieleni na dwie grupy. Grupa młodsza dzieci OA ( 3 i 4 latkowie) i grupa starsza OB (5 i 6 latkowie). Grupa OA ma spotkanie z wychowawcą w klasie oddziału dzieci młodszych (tam gdzie uczyły się młodsze przedszkolaki w tamtym roku szkolnym). Natomiast dzieci z oddziału OB mają spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej.

       Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk po przyjściu do szkoły, natomiast rodzice przebywają w szkole z osłoną ust i nosa (maseczka, przyłbica). Do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe. Przy wejściu do budynku szkoły będzie wszystkim mierzona temperatura ciała.

       Po spotkaniu z wychowawcami będą tylko zajęcia świetlicowe dla chętnych uczniów.

       Po południu 01.09.2020 r. odbędą się msze święte z okazji rozpoczęcia roku szkolnego: Pełkinie godz. 17 00 , Wygarki godz. 18 00 .

        

       Do zobaczenia

       Dyrektor Leszek Szczybyło

      • Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

      • Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

        

       za nami nietypowy rok szkolny, w czasie którego uczyliśmy się wspólnie nowych metod nauczania  i   przekazywania    wiedzy.    Nauczyciele    wykazywali    się    kreatywnością   w wykorzystywaniu zdalnych  metod  nauczania.  Uczniowie  przeżywali  po  raz  pierwszy  w swoim życiu naukę w swoich domach. Było to dla Was drodzy uczniowie na pewno inspirujące i wymagało także samodyscypliny. Duży wkład i wsparcie w czasie nauczania zdalnego mieli rodzice / szczególnie małych dzieci/, za co im serdecznie dziękuję.

       Okres rozstania przez kilka miesięcy z „tradycyjną szkołą” uzmysłowił Nam wszystkim, jak bardzo tęsknimy za swoją klasą, znajomymi, nauczycielami. Szkoła w czasie pandemii była bardzo cicha i chyba trochę „smutna”.

       Od jutra rozpoczną się wakacje – czas odpoczynku.

       Drodzy Uczniowie gratuluję Wam wszystkim osiągniętych ocen, zdobytych dyplomówi nagród. Jestem pewny, że zdobyta wiedza w czasie tego roku szkolnego przyczyni się do Waszego rozwoju. Pamiętajcie, że nauka to proces nieustanny, każdy z Was powinien stawiać sobie jakieś cele na miarę swoich możliwości i próbować je osiągać – to takie przygotowanie do dorosłego życia. Miejcie jakieś cele, plany i marzenia, i starajcie się je realizować.

       Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej w Pełkiniach, życzę Wam z całego serca, abyście mieli w swoim życiu wiele zrealizowanych planów. Bądźcie szczęśliwi w swoim dalszym życiu, zarówno na niwie edukacyjnej, społecznej, rodzinnej. Idźcie z uśmiechem przez świat, wyrastajcie na ludzi rozsądnych, uczciwych, pracowitych i życzliwych w stosunku do innych osób. Pamiętajcie o Szkole Podstawowej w Pełkiniach.

       Drodzy Nauczyciele, za Wami kolejny rok pracy dydaktyczno – wychowawczej.
       Każdego dnia staraliście się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Czas nauczania zdalnego był dla Was  nowym  doświadczeniem   w   pracy   zawodowej.   Niejednokrotnie   borykaliście   się z różnymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi, które staraliście się odpowiednio rozwiązywać. Za ten rok szkolny chciałbym Wam serdecznie podziękować i życzyć wytrwałości na kolejne lata pracy.

       Szanowni Rodzice, nie sposób wyobrazić sobie współczesnej szkoły bez Was, szczególnie w obecnym roku szkolnym, kiedy byliście często w swoich domach nauczycielami dla swoich dzieci. Dziękuję wszystkim rodzicom za wyrozumiałość i współpracę w czasie całego roku szkolnego.  Zaangażowanie  rodziców   w   budowanie   wizerunku   Szkoły   Podstawowej   w Pełkiniach jest niezwykle ważne dla całej naszej społeczności.

        

       Słowa uznania kieruję do pracowników niepedagogicznych, którzy swoją mozolną pracą tworzą odpowiednie warunki do nauki w szkole. Dzięki swojej sumienności i rzetelności tworzycie oblicze naszej szkoły.

       Drodzy Uczniowie, życzę Wam wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.
       Mam nadzieję, że nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy po wakacjach wszyscy razem w budynku Szkoły Podstawowej w Pełkiniach.

        

        

        

        

       Pełkinie 26.06.2020                                        

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pełkiniach Leszek Szczybyło

      • GRA MAŁEGO ARTYSTY

      • Polecamy Wam dzisiaj świetną Kreatywną Grę Małego Artysty.

       Spróbujcie zabawić się z najbliższymi, a jeśli macie ochotę podzielcie się z nami swoimi rysunkami w komentarzach na naszym profilu na FB.

       Pozdrawiamy, Panie ze świetlicy :-)

      • Zdalne nauczanie

      • Zdalne nauczanie

       1. Podstawą komunikacji między nauczycielami i uczniami jest dziennik Librus.
       2. Uczniowie muszą logować się codziennie ( od poniedziałku do piątku) na swoje konta i sprawdzać wiadomości od nauczycieli.
       3. Uczniowie mają obowiązek wykonać zadania zgodnie z zaleceniami nauczycieli poszczególnych przedmiotów w terminach przez nich wyznaczonych.
       4. Brak logowania się w ciągu dnia jest równoznaczny z nieobecnością na zajęciach.
       5. Od 25.03.2020 praca uczniów będzie oceniana przez nauczycieli według wskazanych przez nich wytycznych.
       6. Dodatkowo uczniowie klas I-VI korzystają ze strony www.eduelo.pl
        i wykonują zadania zlecone przez nauczycieli.
       7. Uczniowie klas IV-VIII wykonują zadania na „classroom” zadane przez nauczycieli.
       8. Kody do logowania się na classroom wyślą nauczyciele poszczególnych przedmiotów przez e-dziennik.

        

       INSTRUKCJA DLA UCZNIA

       Rejestracja na platformie Google Classroom

        

        Drodzy Uczniowie,

       Od 26 marca 2020 roku przygotowaliśmy specjalną aplikację Google Classroom. Nauczyciele naszej szkoły uczący poszczególnych przedmiotów będą z niej korzystać do pracy zdalnej z uczniami. Tam znajdą się dalsze informacje i treści edukacyjne dla poszczególnych klas.

       1. W przeglądarce należy wpisać adres strony www.classroom.google.com 
       2. Do rejestracji na platformie konieczne będzie konto Google:
        • jeśli uczeń posiada już konto Google wystarczy zalogować się podając: e-mail oraz hasło. Ważne aby nazwa użytkownika zawierała IMIĘ i NAZWISKO UCZNIA,
        • w przypadku braku konta Google należy je założyć, klikając przycisk UTWÓRZ KONTO, wypełniając konieczne pola i postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w formularzu. Ważne, aby nazwa użytkownika zawierała IMIĘ i NAZWISKO UCZNIA.
       3. Po zalogowaniu na platformę pojawi się pulpit Google Classroom. Kolejnym krokiem jest dołączenie do klas:
        • w prawym górnym rogu znajduje się przycisk plus "+",
        • po jego przyciśnięciu z okna dialogowego należy wybrać opcję "Dołącz do zajęć",
        • ukaże się pole w które należy wprowadzić "kod zajęć", otrzymany od nauczyciela przez dziennik Librus. ( kod wpisuje się raz, do każdego przedmiotu jest inny kod). Po wprowadzeniu kodu klikamy przycisk "Dołącz", a na pulpicie pojawia się przedmiot, którego kod wprowadzono,
        • ten sam schemat należy powtórzyć dla każdego przedmiotu danego ucznia.
       4. Na tym konfiguracja naszego konta na Google Classroom dobiega końca.
       5. W Internecie są dokładne instrukcje logowania.