RODO

Realizowane projekty

TRZYMAJ FORMĘ

 

W naszej szkole, już od kilku lat jest realizowany projekt "Trzymaj formę".

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci
i młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i  zbila
nsowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialnośc indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność. 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach
    Pełkinie 198
    37-511 Wólka Pełkińska
  • 16 621 26 08

Galeria zdjęć