• Wiadomości

     • TRZYMAJ FORMĘ

     •  

      W naszej szkole, już od kilku lat jest realizowany projekt "Trzymaj formę".

      Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci
      i młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i  zbila
      nsowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialnośc indywidualną i wolny wybór jednostki.

      Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.