• Realizacja

     • Realizacja kompetencji w szkole.

      Kompetencje obywatelskie

        Jubileusz 140-lecia szkoły w Pełkiniach stał się dla nas okazją do poznania historii naszej szkoły na tle ważnych wydarzeń historycznych. Historię tę zaprezentowaliśmy społeczności lokalnej i zaproszonym gościom, przedstawiając inscenizację, w której uczniowie wcielili się w różne postacie historyczne i fikcyjne.

        Wiemy, że historia naszej szkoły zaczyna się od rodziny Czartoryskich, a mianowicie od Jerzego Czartoryskiego, który był inicjatorem założenia szkoły w 1878 r. Kontynuatorem jego idei został syn Witold wraz z małżonką Jadwigą. Zaś wnuk Jerzego, bł. o. Michał Czartoryski, w 2005 r. został Patronem szkoły.

        Jesteśmy dumni z tego, że mamy tak długą, bogatą i wspaniałą historię. Mamy świadomość, iż należymy do wspólnoty lokalnej, w której urodziło się i wychowało wielu wybitnych obywateli polskich.

         

       

       Kształtując świadomość i postawę obywatelską, uczestniczyliśmy w obchodach 100-lecia niepodległości Polski.

      Uczniowie młodszych klas wraz z nauczycielami wykonali dla całej społeczności szkolnej kotyliony.

        Z przypiętymi kotylionami w barwach narodowych, 9 listopada o godz. 11.11 zaśpiewaliśmy wspólnie i z dumą hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Okazaliśmy tym samym szacunek  symbolom narodowym.

        

       

        11 listopada w miejscowym Domu Kultury zaprezentowaliśmy program patriotyczny dla mieszkańców Pełkiń. Występ rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania hymnu. W ten sposób daliśmy wyraz swej miłości i szacunku do naszej ojczyzny – Polski.

        

      Uczniowie starszych klas prowadzą wydawanie gazetki szkolnej ,,Pegaz”. Uczą się planowania i podejmowania decyzji. Sami poszukują tematów, sami przeprowadzają wywiady z wybranymi osobami. Chwalą się osiągnięciami, jak również informują o drażniących problemach.  Taka praca przynosi redaktorom satysfakcję, a pozostałym przyjemność czytania i brania udziału w konkursach.

        

       

      Do obchodów Święta Pracy, Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja w dniu 30 kwietnia uczniowie przygotowywali się już od kilku tygodni.

       Młodsi ćwiczyli śpiew piosenek patriotycznych, przygotowywali samodzielnie flagi, a także strój w barwach narodowych. Starsi uczniowie z klas: IV, V, VIII i IIIG  przygotowywali się z wiedzy o Polsce, o wybitnych Polakach, o znanych miejscach, zabytkach, by pochwalić się jak najlepszą znajomością ojczystego kraju podczas konkursu. Klasy: VI i VII przygotowywały się do stworzenia ,,Żywych obrazów” Jana Matejki, m.in. ,,Konstytucji 3 Maja”.

       Działania uczniów przyczyniły się do głębszego poznania historii, geografii, literatury i sztuki polskiej, co świadczy o ich  wielkim patriotyzmie. Program stał się lekcją miłości Ojczyzny,   nawiązywał  do symboli narodowych. W tym dniu wszystkim towarzyszyły barwy narodowe. Wszyscy czuliśmy, że tworzymy jedność, gromadząc się pod biało - czerwonymi flagami,  śpiewając hymn, nosząc w sercu miłość do Ojczyzny – Polski.

       

       

       

      Kompetencje społeczne

       

         Działania społeczne o charakterze charytatywnym  inicjują i prowadzą w szkole członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz klasy młodsze I - III. Udział biorą wszyscy zainteresowani akcjami.

         Działania te uczą nas empatii, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują.

      Wiemy, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

      Uczniowie klas I – III zbierają nakrętki i papierowe rolki dla chorych dzieci.

        

       

        Uczestniczą po raz kolejny w akcji charytatywnej ,, Choinki – Jedynki 2018” na rzecz Fundacji Anny Dymnej ,,Mimo wszystko” oraz Fundacji ,,Pomóż mi żyć”.

      Klasa II prowadzi akcję ,, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” zgodnie z mottem:

      Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

      Poprzez tygodniowe przygotowania do ŚDTM uczniowie uświadamiają rówieśnikom i dorosłym, jak ważna  w życiu jest znajomość tabliczki mnożenia.

      Kształtujemy poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, w której każda uczennica i każdy uczeń swoją postawą współtworzy miłą i serdeczną atmosferę, dbając o poprawne relacje z rówieśnikami. Dlatego dziewczynki pamiętają  o obchodach Dnia Chłopca, a społeczność szkolna o Pasowaniu uczniów klasy I. 

      Z tych okazji składamy życzenia i gratulacje oraz wręczamy upominki.

       

      W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie pamiętają o nauczycielach i składają im życzenia i podziękowania.

      Z okazji Święta  Kobiet mężczyźni, młodzieńcy i chłopcy z naszej szkoły pamiętają o kwiatach i życzeniach dla Pań i koleżanek.

      Podczas zabawy andrzejkowej uczymy się tańczyć i bawić przy muzyce. Jest wesoło i bardzo przyjemnie. Pomagają nam w tym animatorzy.

       

      Z okazji mikołajek obdarowujemy się prezentami, sprawiając sobie niecodzienną radość.

      A Święty Mikołaj? Oczywiście jest wśród nas. Wszyscy się świetnie bawimy.

       

        Bliska jest nam ochrona środowiska i życie żywych organizmów. Chcemy żyć w czystym środowisku i czyste przekazać następnym pokoleniom, dlatego też uczniowie klas I - III kontynuują zbieranie zużytych baterii.

      Dbamy również o własne zdrowie i zdrowie naszych bliskich, dlatego wcielamy w życie zasady, które poznaliśmy na zajęciach: ,,Nie pal przy mnie, proszę”.

                 

      ,,Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – zgodnie z ludowym  przysłowiem już wśród najmłodszych  dzieci kształtujemy prawidłowe postawy zdrowotne, w tym również niepalenia.  Realizacja programu: ,,Czyste powietrze wokół nas” w oddziałach,, zerowych” sprzyja uwrażliwieniu dzieci na zagrożenia, spowodowane dymem tytoniowym oraz radzenia sobie w sytuacjach, w których osoby dorosłe palą przy nich papierosy.

       

       Żywienie w okresie dzieciństwa może w dużym stopniu wpłynąć na stan zdrowia w przyszłości! Dlatego kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe już wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły. Wskazujemy na warzywa i owoce  jako źródła witamin i składników mineralnych, które powinny znaleźć się w codziennym jadłospisie w odpowiednich proporcjach.

           

       

      Pamiętamy o bezdomnych zwierzętach ze schroniska w  Orzechowcach, dlatego zbieramy dla nich koce i karmę.

       

        Zbieramy drobne monety dla dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną. Ważne jest dla nas wspólne działanie.

      Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

         Uczniowie młodszych klas rozwijają umiejętności współpracy w grupie podczas zabaw i wykonywania powierzonych im zadań. Odgrywają różnorodne role w społeczności klasowej. Są dyżurnymi, członkami samorządu klasowego, aktorami podczas uroczystości, imprez klasowych i szkolnych.

        Poznają znaczenie pracy i ważność wykonywanych zawodów. Uczestniczą w spotkaniach ze służbami publicznymi, np. policją.

        Jak co roku, dołączyliśmy się do zbiórki zniczy na groby polskich żołnierzy, pochowanych na cmentarzu Orląt lwowskich. Opiekujemy się też grobami żołnierzy, poległych w I i II wojnach światowych, na miejscowym cmentarzu.

        Umiejętność współpracy i współdziałania uczniowie ćwiczą podczas zajęć i zawodów sportowych. Doskonalą technikę gry w piłkę nożną, siatkową i ręczną. Reprezentują szkołę w rozgrywkach sportowych i osiągają znaczące sukcesy, m.in. Jakub Bukowy zajął I miejsce w wojewódzkich zawodach w pchnięciu kulą.

      Zawody sportowe wyzwalają w nas uczucie rywalizacji, ale zdrowej rywalizacji!

      Uczymy się postaw, zmierzających do osiągania wysokich wyników, stosując reguły i zasady sportowego zachowania ,,fair play”. Kształtujemy swoją sprawność fizyczną jak również umysłową. W sporcie najważniejsza jest głowa!

       

      Gra w szachy doskonale kształtuje radzenie sobie ze stresem. Gdy z porażką poradzić sobie jest trudniej, trzeba się z nią oswoić. Uczymy się radzić sobie z trudnościami poprzez grę w szachy. Podejmując decyzje, musimy się też liczyć z konsekwencjami. Kształtujemy koncentrację, opanowanie, cierpliwość i wytrwałość.

       

      Tolerancja, równość, empatia – to dla nas aktualne hasła! Chcemy poznawać, ale i szanować poglądy, wierzenia i upodobania innych. Uczymy się dyskutować 

      w sposób kulturalny, by nie urazić i obrazić rozmówcy.

      Wszyscy jesteśmy równi wobec siebie i wobec prawa, chociaż nie tacy sami.

      Uczymy się pomagać sobie nawzajem, odczuwać emocje innych osób, by je zrozumieć.

       

       

      Lubimy na lekcjach pracę w grupach! Dzisiaj liderem jesteś ty, jutro ja!

      Uczymy się współpracować ze sobą, komunikować się, poznawać siebie i uczyć się. Dzięki temu tworzymy przyjazną atmosferę.

      Jesteśmy ciekawi świata i ludzi. Chętnie spotykamy się z ciekawymi ludźmi, którzy chcą podzielić się z nami swoją pasją i doświadczeniem. Z ogromnym zainteresowaniem słuchaliśmy pana Arkadiusza Zawilińskiego – autora muzyki, tekściarza, wokalisty oraz gitarzysty.

      Z wielkimi emocjami obejrzeliśmy występ ukraińskich cyrkowców. Braliśmy też czynny udział w realizacji kilku sztuczek cyrkowych. Podziwialiśmy akrobacje, żonglowanie, pokazy iluzjonistyczne i prawdziwego węża.

        

      Kultywujemy polskie tradycje! W okresie bożonarodzeniowym śpiewamy kolędy,

      bierzemy udział w konkursach i przeglądach kolęd. Przygotowujemy tradycyjne jasełka.

       

      Wiemy, jak powinniśmy się odwdzięczyć naszym kochanym Babciom i Dziadkom za ich miłość i oddanie, za pomoc w wychowywaniu. Przygotowujemy dla nich piękne upominki, prezenty oraz program artystyczny.

       

       

      Realizacja kompetencji kluczowych
      w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
      im. bł. o. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach

      „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” 
       
      Konfucjusz

       

      Podstawy prawne kształcenia kompetencji uczniów w szkole i w przedszkolu:

      1. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
      2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
      3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
      4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

      Definicja kompetencji kluczowych:

      Kompetencje kluczowe to ramy określające nowe umiejętności podstawowe uzyskiwane w procesie uczenia się przez całe życie. Wszystkie osoby potrzebują ich do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa.

      Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może
      przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie i zdobywania wiedzy.

      Trzy filary kompetencji:

      1. wiedza - pozwala generować nowe idee, teorie w oparciu o to czego nas nauczono,
      2. umiejętności - to zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania
       z istniejącej wiedzy do osiągania wyników,
      3. postawa - postawy opisują gotowość i skłonność do działania lub reagowania na idee, osoby lub sytuacje.

       

       

       

      1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

      Polegają one  na zdolności identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia
      i interpretowania faktów, uczuć, pojęć w mowie i piśmie przy wykorzystaniu obrazów, dźwięków i materiałów cyfrowych. To zdolność skutecznego komunikowania się
      i porozumiewania się w kontakcie z innymi osobami.

      W ramach kształtowania  pierwszej kompetencji realizujemy między innymi następujące działania

      • świadome posługiwanie się mową ojczystą, dbanie o poprawność wypowiedzi
       w mowie i piśmie, bogacenie zasobu słownictwa,
      • doskonalenie techniki pisania oraz sztuki porozumiewania się,
      • rozwijanie umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie,
      • rozwijanie umiejętności rozróżniania i wykorzystania różnych źródeł informacji,
      • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji,
      • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów literackich
       i nieliterackich,
      • stosowanie aktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych,
      • tworzenie informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych,
      • udział uczniów w konkursach przedmiotowych,
      • realizacja innowacji pedagogicznych: Ciekawscy drugoklasiści - "Ile wiedzy zmieści się w głowie", "Jestem bohaterem lektury”, ,,Nietypowe święta
       w przedszkolu – badam, poznaję, doświadczam’’.

       

      1. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności

      Rozwój tej kompetencji to zdolność do prawidłowego i skutecznego korzystania
      z różnych języków. Zawierają one w sobie wymiar historyczny oraz międzykulturowy. Opierają się na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych.

      W ramach kształtowania drugiej kompetencji realizujemy  następujące działania

      • stwarzanie sytuacji, w których uczniowie będą mieli możliwość komunikowania się w języku obcym,
      • kształcenie umiejętności rozumienia ze słuchu,
      • przeprowadzanie lekcji ukazujących kulturową różnorodność świata,
      • wykorzystanie materiałów cyfrowych i nowoczesnych technologii podczas nauki języków obcych,
      • rozwijanie kompetencji wielokulturowych,
      • realizacja innowacji pedagogicznych: „ Have fun with English”, „English is fun”.

       

      1. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

      Kompetencje matematyczne to umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Obejmują zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia  oraz prezentacji. Podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności wykorzystywania zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań
      i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

      W ramach kształtowania trzeciej kompetencji realizujemy między innymi następujące działania

      • rozwijanie i wykorzystywanie myślenia i postrzegania matematycznego
       do rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach,
      • rozwijanie umiejętności niestandardowych sposobów rozwiązywania codziennych problemów,
      • opanowanie umiejętności rozumowania matematycznego,
      • udział uczniów w konkursach matematycznych, technicznych, z zakresu nauk przyrodniczych,
      • stosowanie nowoczesnych technologii oraz aktywizujących metod nauczania podczas realizacji zajęć,
      • kontakt ucznia ze środowiskiem przyrodniczym najbliższego otoczenia,
      • kształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata i wyciągania wniosków,
      • przeprowadzanie doświadczeń przez uczniów, kształcenie umiejętności obserwacji i wnioskowania,
      • udział w akcjach ekologicznych,
      • udział w projekcie dla 5-6 latków ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”
      • udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia oraz organizacja Dnia Liczby Pi,
      • realizacja projektu edukacyjnego „20 minut dla MATEMATYKI”,
      • realizacja innowacji pedagogicznych: „Zobaczyć, zrozumieć, zapamiętać - uczenie przez obserwację i doświadczenie’’, „Innowacje z matematyki w roku szkolnym 2022/23”, „Nie taka fizyka straszna jak ją malują”.

       

      1. Kompetencje cyfrowe

      Obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego w edukacji, pracy, czasie wolnym. Opierają się na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywaniu różnorakich narzędzi i ich oprogramowania do uzyskiwania, przechowywania, tworzenia, prezentowania
      i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

      W ramach kształtowania czwartej kompetencji realizujemy między innymi następujące działania

      • kształcenie umiejętności korzystania z zasobów multimedialnych,
      • korzystanie z Internetu i wyszukiwanie potrzebnych informacji,
      • wykorzystanie umiejętności informatycznych w praktyce,
      • wykorzystanie tablic interaktywnych,
      • udział w konkursach przedmiotowych,
      • rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów,
      • kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu,
      • korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,
      • realizacja innowacji pedagogicznej Technologie z klasą. „Jak porozumiewają się roboty”. W ramach programu Uniwersytetu Dzieci w Klasie.

       

      1. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

      Zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także umiejętne korzystanie z wcześniejszych doświadczeń.

      W ramach kształtowania piątej kompetencji realizujemy między innymi następujące działania

      • rozwijanie umiejętności uczenia się,
      • pomoc uczniom w zrozumieniu sensu i celu uczenia się,
      • aktywizujące metody nauczania,
      • stwarzanie sytuacji do samodzielnej pracy i autoprezentacji,
      • zajęcia warsztatowe oraz praca metodą projektu,
      • stwarzanie warunków do poznania elementów zdrowia psychicznego
       i fizycznego oraz zdrowego trybu życia, 
      • kształtowanie rozumienia zasad postępowania i porozumiewania się, ogólnie przyjęty w różnych społeczeństwach i środowiskach,
      • realizacja innowacji: „Chodzić każdy może”, „Zespołowe gry sportowe-piłka nożna”, "Zostań Mistrzem Ortografii", „W zdrowym ciele zdrowy duch", ,,Nietypowe święta w przedszkolu – badam, poznaję, doświadczam’’,
      • Program Adaptacyjny „Z Uśmiechem do Przedszkola”.

       

      1. Kompetencje obywatelskie

      Kompetencje te obejmują zachowania przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także rozwiązywania konfliktów. Podczas ich realizacji kształtuje się  zdolność do empatii, wykazywania się tolerancją, negocjacji, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, umiejętności współpracy, asertywność
      i prawość. Kompetencje obywatelskie przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim.

      W ramach kształtowania szóstej kompetencji realizujemy między innymi następujące działania

      • organizacja uroczystości państwowych i szkolnych,
      • kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych,
      • uświadamianie uczniom współodpowiedzialności za tworzenie historii i tradycji szkoły,
      • poznanie zadań i kompetencji instytucji działających w środowisku lokalnym,
      • organizacja i udział w imprezach klasowych i szkolnych,
      • organizacja i udział w turniejach i rozgrywkach sportowych,
      • udział w akcjach charytatywnych,
      • współpraca z instytucjami, m.in. Policja, Staż Pożarna, GOPS, Sanepid, PPP,
      • realizacja innowacji: ,,Małe podróże, które kształcą’’, Innowacje pedagogiczne z historii 2022/23 - "Jestem przewodnikiem po moim regionie",
      • działalność samorządów szkolnych i klasowych.

       

      1. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

      Zdolność do wcielania pomysłów w czyn, w tym do planowania przedsięwzięć i ich realizacji zgodnie z zamierzeniami. Obejmują kreatywność, innowacyjność, umiejętność oceny własnych mocnych i słabych stron, gotowość do podejmowania ryzyka. Wskazuje także na znaczenie świadomości zagadnień etycznych związanych
      z przedsiębiorstwami, znajomość zasad działania gospodarki, w tym zagadnienia stanowiące kontekst pracy i dotyczące życia ludzi.

      W ramach kształtowania siódmej kompetencji realizujemy między innymi następujące działania

      • stosowanie w czasie lekcji aktywnych metod nauczania,
      • rozwijanie umiejętności planowania, podziału obowiązków, kreatywności,
      • rozwijanie umiejętność współpracy w zespole,
      • pełnienie różnych ról w grupie,
      • organizacja imprez klasowych,
      • rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów,
      • rozwijanie zdolności wykorzystywania szans i pomysłów oraz przekształcanie ich w wartość dla innych osób,
      • rozwijanie kreatywności, pomysłowości,
      • działalność w Uczniowskim Samorządzie Szkolnym.

       

      1. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

      Świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).

      W ramach kształtowania ósmej kompetencji realizujemy między innymi następujące działania

      • rozpoznawanie tekstów należących do różnych dziedzin kultury,
      • znajomość podstawowych wyznaczników różnych dziedzin kultury (literatury, teatru),
      • akceptowanie różnorodności sposobu wyrażania uczuć,
      • umiejętność twórczego przedstawienia własnych pomysłów,
      • stworzenie uczniom warunków do wcielania się w różne role społeczne,
      • przygotowanie do świadomego korzystania z dorobku kultury,
      • rozwijanie szacunku dla narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego,
      • udział uczniów konkursach przedmiotowych, koncertach, wystawach
       i przedstawieniach teatralnych,
      • działalność kół zainteresowań.