• Realizacja

     • Realizacja kompetencji w szkole.

      Cel główny: Kształtowanie i rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich
      u uczniów w okresie od 04.10.2018r. do 31.05.2019r.

      Cele szczegółowe: Do 31 maja 2019 r. nauczyciele wykorzystują różnorodne metody i techniki kształtowania u uczniów kompetencji społecznych i obywatelskich
      w zaplanowanych działaniach RPD.

       

      Kompetencje obywatelskie

        Jubileusz 140-lecia szkoły w Pełkiniach stał się dla nas okazją do poznania historii naszej szkoły na tle ważnych wydarzeń historycznych. Historię tę zaprezentowaliśmy społeczności lokalnej i zaproszonym gościom, przedstawiając inscenizację, w której uczniowie wcielili się w różne postacie historyczne i fikcyjne.

        Wiemy, że historia naszej szkoły zaczyna się od rodziny Czartoryskich, a mianowicie od Jerzego Czartoryskiego, który był inicjatorem założenia szkoły w 1878 r. Kontynuatorem jego idei został syn Witold wraz z małżonką Jadwigą. Zaś wnuk Jerzego, bł. o. Michał Czartoryski, w 2005 r. został Patronem szkoły.

        Jesteśmy dumni z tego, że mamy tak długą, bogatą i wspaniałą historię. Mamy świadomość, iż należymy do wspólnoty lokalnej, w której urodziło się i wychowało wielu wybitnych obywateli polskich.

         

       

       Kształtując świadomość i postawę obywatelską, uczestniczyliśmy w obchodach 100-lecia niepodległości Polski.

      Uczniowie młodszych klas wraz z nauczycielami wykonali dla całej społeczności szkolnej kotyliony.

        Z przypiętymi kotylionami w barwach narodowych, 9 listopada o godz. 11.11 zaśpiewaliśmy wspólnie i z dumą hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Okazaliśmy tym samym szacunek  symbolom narodowym.

        

       

        11 listopada w miejscowym Domu Kultury zaprezentowaliśmy program patriotyczny dla mieszkańców Pełkiń. Występ rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania hymnu. W ten sposób daliśmy wyraz swej miłości i szacunku do naszej ojczyzny – Polski.

        

      Uczniowie starszych klas prowadzą wydawanie gazetki szkolnej ,,Pegaz”. Uczą się planowania i podejmowania decyzji. Sami poszukują tematów, sami przeprowadzają wywiady z wybranymi osobami. Chwalą się osiągnięciami, jak również informują o drażniących problemach.  Taka praca przynosi redaktorom satysfakcję, a pozostałym przyjemność czytania i brania udziału w konkursach.

        

       

      Do obchodów Święta Pracy, Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja w dniu 30 kwietnia uczniowie przygotowywali się już od kilku tygodni.

       Młodsi ćwiczyli śpiew piosenek patriotycznych, przygotowywali samodzielnie flagi, a także strój w barwach narodowych. Starsi uczniowie z klas: IV, V, VIII i IIIG  przygotowywali się z wiedzy o Polsce, o wybitnych Polakach, o znanych miejscach, zabytkach, by pochwalić się jak najlepszą znajomością ojczystego kraju podczas konkursu. Klasy: VI i VII przygotowywały się do stworzenia ,,Żywych obrazów” Jana Matejki, m.in. ,,Konstytucji 3 Maja”.

       Działania uczniów przyczyniły się do głębszego poznania historii, geografii, literatury i sztuki polskiej, co świadczy o ich  wielkim patriotyzmie. Program stał się lekcją miłości Ojczyzny,   nawiązywał  do symboli narodowych. W tym dniu wszystkim towarzyszyły barwy narodowe. Wszyscy czuliśmy, że tworzymy jedność, gromadząc się pod biało - czerwonymi flagami,  śpiewając hymn, nosząc w sercu miłość do Ojczyzny – Polski.

       

       

       

      Kompetencje społeczne

       

         Działania społeczne o charakterze charytatywnym  inicjują i prowadzą w szkole członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz klasy młodsze I - III. Udział biorą wszyscy zainteresowani akcjami.

         Działania te uczą nas empatii, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują.

      Wiemy, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

      Uczniowie klas I – III zbierają nakrętki i papierowe rolki dla chorych dzieci.

        

       

        Uczestniczą po raz kolejny w akcji charytatywnej ,, Choinki – Jedynki 2018” na rzecz Fundacji Anny Dymnej ,,Mimo wszystko” oraz Fundacji ,,Pomóż mi żyć”.

      Klasa II prowadzi akcję ,, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” zgodnie z mottem:

      Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

      Poprzez tygodniowe przygotowania do ŚDTM uczniowie uświadamiają rówieśnikom i dorosłym, jak ważna  w życiu jest znajomość tabliczki mnożenia.

      Kształtujemy poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, w której każda uczennica i każdy uczeń swoją postawą współtworzy miłą i serdeczną atmosferę, dbając o poprawne relacje z rówieśnikami. Dlatego dziewczynki pamiętają  o obchodach Dnia Chłopca, a społeczność szkolna o Pasowaniu uczniów klasy I. 

      Z tych okazji składamy życzenia i gratulacje oraz wręczamy upominki.

       

      W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie pamiętają o nauczycielach i składają im życzenia i podziękowania.

      Z okazji Święta  Kobiet mężczyźni, młodzieńcy i chłopcy z naszej szkoły pamiętają o kwiatach i życzeniach dla Pań i koleżanek.

      Podczas zabawy andrzejkowej uczymy się tańczyć i bawić przy muzyce. Jest wesoło i bardzo przyjemnie. Pomagają nam w tym animatorzy.

       

      Z okazji mikołajek obdarowujemy się prezentami, sprawiając sobie niecodzienną radość.

      A Święty Mikołaj? Oczywiście jest wśród nas. Wszyscy się świetnie bawimy.

       

        Bliska jest nam ochrona środowiska i życie żywych organizmów. Chcemy żyć w czystym środowisku i czyste przekazać następnym pokoleniom, dlatego też uczniowie klas I - III kontynuują zbieranie zużytych baterii.

      Dbamy również o własne zdrowie i zdrowie naszych bliskich, dlatego wcielamy w życie zasady, które poznaliśmy na zajęciach: ,,Nie pal przy mnie, proszę”.

                 

      ,,Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – zgodnie z ludowym  przysłowiem już wśród najmłodszych  dzieci kształtujemy prawidłowe postawy zdrowotne, w tym również niepalenia.  Realizacja programu: ,,Czyste powietrze wokół nas” w oddziałach,, zerowych” sprzyja uwrażliwieniu dzieci na zagrożenia, spowodowane dymem tytoniowym oraz radzenia sobie w sytuacjach, w których osoby dorosłe palą przy nich papierosy.

       

       Żywienie w okresie dzieciństwa może w dużym stopniu wpłynąć na stan zdrowia w przyszłości! Dlatego kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe już wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły. Wskazujemy na warzywa i owoce  jako źródła witamin i składników mineralnych, które powinny znaleźć się w codziennym jadłospisie w odpowiednich proporcjach.

           

       

      Pamiętamy o bezdomnych zwierzętach ze schroniska w  Orzechowcach, dlatego zbieramy dla nich koce i karmę.

       

        Zbieramy drobne monety dla dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną. Ważne jest dla nas wspólne działanie.

      Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

         Uczniowie młodszych klas rozwijają umiejętności współpracy w grupie podczas zabaw i wykonywania powierzonych im zadań. Odgrywają różnorodne role w społeczności klasowej. Są dyżurnymi, członkami samorządu klasowego, aktorami podczas uroczystości, imprez klasowych i szkolnych.

        Poznają znaczenie pracy i ważność wykonywanych zawodów. Uczestniczą w spotkaniach ze służbami publicznymi, np. policją.

        Jak co roku, dołączyliśmy się do zbiórki zniczy na groby polskich żołnierzy, pochowanych na cmentarzu Orląt lwowskich. Opiekujemy się też grobami żołnierzy, poległych w I i II wojnach światowych, na miejscowym cmentarzu.

        Umiejętność współpracy i współdziałania uczniowie ćwiczą podczas zajęć i zawodów sportowych. Doskonalą technikę gry w piłkę nożną, siatkową i ręczną. Reprezentują szkołę w rozgrywkach sportowych i osiągają znaczące sukcesy, m.in. Jakub Bukowy zajął I miejsce w wojewódzkich zawodach w pchnięciu kulą.

      Zawody sportowe wyzwalają w nas uczucie rywalizacji, ale zdrowej rywalizacji!

      Uczymy się postaw, zmierzających do osiągania wysokich wyników, stosując reguły i zasady sportowego zachowania ,,fair play”. Kształtujemy swoją sprawność fizyczną jak również umysłową. W sporcie najważniejsza jest głowa!

       

      Gra w szachy doskonale kształtuje radzenie sobie ze stresem. Gdy z porażką poradzić sobie jest trudniej, trzeba się z nią oswoić. Uczymy się radzić sobie z trudnościami poprzez grę w szachy. Podejmując decyzje, musimy się też liczyć z konsekwencjami. Kształtujemy koncentrację, opanowanie, cierpliwość i wytrwałość.

       

      Tolerancja, równość, empatia – to dla nas aktualne hasła! Chcemy poznawać, ale i szanować poglądy, wierzenia i upodobania innych. Uczymy się dyskutować 

      w sposób kulturalny, by nie urazić i obrazić rozmówcy.

      Wszyscy jesteśmy równi wobec siebie i wobec prawa, chociaż nie tacy sami.

      Uczymy się pomagać sobie nawzajem, odczuwać emocje innych osób, by je zrozumieć.

       

       

      Lubimy na lekcjach pracę w grupach! Dzisiaj liderem jesteś ty, jutro ja!

      Uczymy się współpracować ze sobą, komunikować się, poznawać siebie i uczyć się. Dzięki temu tworzymy przyjazną atmosferę.

      Jesteśmy ciekawi świata i ludzi. Chętnie spotykamy się z ciekawymi ludźmi, którzy chcą podzielić się z nami swoją pasją i doświadczeniem. Z ogromnym zainteresowaniem słuchaliśmy pana Arkadiusza Zawilińskiego – autora muzyki, tekściarza, wokalisty oraz gitarzysty.

      Z wielkimi emocjami obejrzeliśmy występ ukraińskich cyrkowców. Braliśmy też czynny udział w realizacji kilku sztuczek cyrkowych. Podziwialiśmy akrobacje, żonglowanie, pokazy iluzjonistyczne i prawdziwego węża.

        

      Kultywujemy polskie tradycje! W okresie bożonarodzeniowym śpiewamy kolędy,

      bierzemy udział w konkursach i przeglądach kolęd. Przygotowujemy tradycyjne jasełka.

       

      Wiemy, jak powinniśmy się odwdzięczyć naszym kochanym Babciom i Dziadkom za ich miłość i oddanie, za pomoc w wychowywaniu. Przygotowujemy dla nich piękne upominki, prezenty oraz program artystyczny.