• ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 0B

      Oddział przedszkolny ,,0B’’ liczy 24 dzieci, 13 – 4-letnich, 11 – 5-letnich,
      w tym: 11 dziewczynek i 13 chłopców. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmuje realizację treści zawartych w ,,podstawie programowej wychowania przedszkolnego’’. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem książek
      z wydawnictwa MAC ,,Strefa Przedszkolaka’’. Realizowane będą zróżnicowane formy pracy i sprawdzone metody, z naciskiem na kształtowanie i doskonalenie u dzieci sprawności manualnej, percepcji wzrokowej, koncentracji i logicznego myślenia. Realizacja innowacji pedagogicznej ,,Nietypowe święta
      w przedszkolu – badam, poznaję, doświadczam’’ w formie zajęć edukacyjnych, prelekcji, zabaw, spacerów, działań praktycznych, obserwacji i doświadczeń.

      Wychowawca mgr Monika Mosiak