• ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 0B- BYSTRZAKI

      Grupa przedszkolna „0B” liczy 24 dzieci, 16 pięcioletnich, 8 czteroletnich, w tym 14 dziewczynek i 10 chłopców. Praca dydaktyczno – wychowawcza obejmuje realizację treści zawartych w podstawie programowej wychowania
      przedszkolnego. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania. Stawiają pierwsze kroki w nauce czytania i pisania. Pomocne w tym zakresie są podręczniki z wydawnictwa MAC „Olek i Ada”. Organizowane są zróżnicowane formy pracy i sprawdzone metody, z naciskiem na kształtowanie i doskonalenie u dzieci sprawności manualnej, percepcji wzrokowej, koncentracji i logicznego myślenia. Realizowana jest innowacja pedagogiczna „Nietypowe święta w przedszkolu” – badam, poznaję, doświadczam a także innowacja „Magiczna moc bajek” w formie zajęć edukacyjnych, prelekcji, zabaw, spacerów, działań praktycznych, obserwacji i doświadczeń.

      Wychowawca mgr Monika Mosiak