• Skansen, Zbiory Pana Władysława Chajki

     •          Przy Szkole Podstawowej w Pełkiniach zgromadzono zbiory narzędzi, urządzeń, maszyn
      i innych przedmiotów używanych w przeszłości przez mieszkańców Pełkiń i okolic. Urządzono także specjalną izbę, w której zgromadzono meble jakie kiedyś były używane
      w domach mieszkańców Pełkiń. Wszystkie te przedmioty zostały zgromadzone, odrestaurowane przez mieszkańca Pełkiń, działacza społecznego i twórcę ludowego, Pana Władysława Chajko.
                Pan Władysław Chajko przekazał swoje zbiory pod opiekę naszej szkoły. Dołączył do nich swoje spisane wspomnienia i monografię wsi Pełkinie, a także kolekcję własnoręcznie wykonanych rzeźb i własnoręcznie wykonany plan wsi z okresu sprzed II wojny światowej.

       

                  

       

       Pan Władysław chętnie spotyka się z uczniami naszej szkoły i opowiada im o zgromadzonych przedmiotach, o dawnych dziejach i o wieloletnim gromadzeniu swoich zbiorów. 

             

      Zbiorom towarzyszą tablice informujące o miejscach skąd pochodzą. Uczniowie mogą stwierdzić, że dany przedmiot był używany przez jego przodków. Mogą również zobaczyć jak wyglądało kiedyś miejsce gdzie obecnie mieszkają.

         Zbiory są udostępniane nieodpłatnie również wycieczkom z innych szkół.

                                          Zachęcamy do zwiedzania.   


      o