• ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY OC

                  WYCHOWAWCA MGR  AGATA FUDALI

      Grupa OC to grupa dzieci 6-cio letnich, liczy 14 dzieci w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców. Prowadzimy proces edukacji w oparciu o pakiet wydawnictwa MAC ,,Strefa Przedszkolaka”. Obudowa metodyczna pakietu została przygotowana w oparciu o zróżnicowane formy pracy i sprawdzone metody z naciskiem na kształtowanie i doskonalenie u dzieci sprawności manualnej, percepcji wzrokowej, koncentracji, logicznego myślenia oraz inteligencji emocjonalnej. W ramach zajęć dydaktycznych realizujemy innowacje pedagogiczne:

      1. ,,Nietypowe święta w przedszkolu - badam, poznaję, doświadczam”,
      2. ,,Małe podróże, które kształcą”, podczas jej realizacji dzieci będą odkrywać kraje Unii Europejskiej, przybliżą sobie ich kulturę, obyczaje i zwyczaje (będą uczyć się tańców, zasmakują potraw z danego kraju).

      Dodatkowo grupa realizuje program własny w oparciu o metodę prof. Marty Bogdanowicz Metodę Dobrego Startu (MDS), gdzie dzieci poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę uczą się symboli graficznych, wzorów litero podobnych, liter, cyfr, znaków matematycznych, czytania. Uczą się  aktywnie i wielozmysłowo (polisensorycznie). Dzięki wykorzystaniu wymienionych metod udaje się stworzyć dogodne warunki do rozwoju każdego dziecka, pozwalając mu rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania. Najlepiej określił to Jean Coctean ,,Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną”.