• Dyrekcja

     • Dyrekcja

     •  

      Dyrektorem Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Pełkiniach jest Pan Leszek Szczybyło,który także uczy języka niemieckiego.