• Świetlica szkolna

     • Świetlica


     • https://sppelkinie.edupage.org/album/?#gallery/61

      W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole została otwarta świetlica szkolna dla uczniów.

      Zajęcia świetlicowe są zajęciami pozalekcyjnymi i dają możliwość kształcenia
      i wszechstronnego rozwoju bez obciążeń związanych z rygorem lekcyjnym. Dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i znacznej swobody w trakcie realizacji własnych upodobań
      i zainteresowań co jest gwarancją nie tylko dobrego samopoczucia dzieci, ale i większej efektywności działań wychowawczych.

      Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 06:30- 16:00